Archief van
Maand: mei 2017

28 mei 2017

28 mei 2017

planten en bloemen


bromvliegen


vlinders


 eenden


Canadese ganzen met kuikens


 opvliegende Canadese ganzen


aalscholver


 karpervin


opspringende karper


rood kevertje


ijzerwerk langs het wandelpad


 kuifeenden


libel


het wandelpad langs de Ijzerhandstraat


meerkoeten met kuiken