Archief van
Tag: duif

19 september 2022

19 september 2022

roodborstjes op bank


winterkoninkje op bank


aalscholver


aalscholver eet vis


aalscholvers


Canadese ganzen


eenden


      duif


boleet


boomzwam


detail van raam van firma aan de Nieuwstraat langs het gelaag